Laatste reservering was 0 minuten geleden
Reserveer hier uw parkeerplaats!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begripsbepalingen
1.1 Quick Parking Zaventem is een handelsnaam van Budget Parking België BVBA en is gevestigd op de Budasteenweg 42, 1830 Machelen. (Post- en factuuradres: Stationlei 1 bus 2, 1800 Vilvoorde).

1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij Quick Parking Zaventem een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit.
1.3 Parkeerperiode: de door de reiziger vooraf in zijn boeking aangegeven periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

Artikel 2 - De parkeerfaciliteit

2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Quick Parking Zaventem, waarin de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.
2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.
2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Quick Parking Zaventem heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze boeking het aantal aangewezen parkeerfaciliteiten wordt overschreden.
2.4 Quick Parking Zaventem heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen te weigeren.

Artikel 3 - Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

3.1 De reiziger kan tot 20 minuten voor de aanvangstijd van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.
3.2 De reiziger kan ervoor kiezen om online, tijdens het reserveren via onze site, te betalen met iDeal, Paypal of creditcard (MasterCard of Visa). De reiziger kan er ook voor kiezen om ter plaatste bij onze chauffeur contant, met pin of per creditcard te betalen.
3.3 De reiziger kan de boeking per e-mail of telefonisch kosteloos annuleren tot 20 minuten voor de aanvangstijd van de reservering.
3.4 Wanneer de reiziger binnen 20 minuten voor aanvangstijd van de parkeerperiode annuleert, of wanneer de reiziger niet komt opdagen (no show), zal Quick Parking Zaventem het volledige bedrag in rekening brengen. Quick Parking Zaventem brengt geen annuleringskosten in rekening.
3.5 Quick Parking Zaventem behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De tariefswijziging is niet van toepassing op reserveringen gemaakt vóór de tariefswijziging.

Artikel 4 - Privacy

4.1 Quick Parking Zaventem werkt met hoge ethische standaarden en respecteert de privacy van de reiziger. Quick Parking Zaventem verstrekt in geen geval persoonsgegevens van de reiziger aan derden. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Artikel 5 - Parkeren

5.1 De reiziger dient de auto te parkeren op één van de beschikbare parkeerplekken.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Het parkeren gebeurt geheel op eigen risico.
6.2 Quick Parking Zaventem heeft de bevoegdheid en het recht om de auto van de reiziger te verplaatsen, indien de reiziger de sleutel bij Quick Parking Zaventem achterlaat. De reiziger laat de sleutel bij Quick Parking Zaventem achter wanneer bijvoorbeeld de auto gewassen dient te worden. Quick Parking Zaventem zal deze werkzaamheden naar grote zorgvuldigheid uitvoeren, waarbij de medewerkers van Quick Parking Zaventem bevoegd zijn om de standen van de spiegels en de stoel te wijzigen, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van de auto.
6.3 Quick Parking Zaventem is niet aansprakelijk voor directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Quick Parking Zaventem of haar medewerkers.

Artikel 7 - Slotbepaling

7.1 Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op deze website eigendom van Quick Parking Zaventem.
7.2 Quick Parking Zaventem is een in België geregistreerd bedrijf. Het Belgisch recht is op onze diensten van toepassing.
7.3 Quick Parking Zaventem is een handelsnaam van Albert Beheer B.V.

Uw verzoek wordt verwerkt...
Een moment geduld A.U.B.

Reserveer uw parkeerplaats nu!

Check beschikbaarheid
Uw reservering is binnen 20 minuten voor vertrek. Binnen 20 minuten voor vertrektijd kan er geen reservering meer gemaakt worden.
Geen parkeerplaats beschikbaar voor deze dag of tijdstip
Aankomst tijd is eerder dan de retour tijd.